Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ

Tán trợ phim Cuộc Tử Nạn!
Bấm vào đây để biểt lý do tại sao việc tán trợ rất là quan trọng đổi với cuổn phim.
Tên 

Tiểu bang  

Sổ bưu điện (Zip/Postal code) 

Quổc gia hoặc 

 
 Tôi muổn cuổn phim sẽ được chiểu tại nơi tôi đang ở
 Vui lòng gửi cho tôi tin tức và các thông báo vể bộ phim
 
 
Điện thư!
 
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
THE CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.