Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ


 
Giáo sỹ, Mục sư Spar Over Gibsons Passion.
 
Chủ ý vào phần Gia đình tán thường phim của Mel Gibson.
 
Cuộc Tử Nạn của Mel Gibson: Đức Giêsu và Phúc Âm.
 

Cuộc Tử Nạn của Mel Gibson sẽ tạo thêm những chổng đổi cùng những hỗ trợ mới.
 
Công bổ của ADL vể Cuộc Tử Nạn của Mel Gibson
 
ADL vẫn muổn coi trước  Cuộc Tử Nạn của Mel Gibson
 
Mel Gibson nhận được lời xin lỗi
 
CÒN NỮA ĐÂY >>

Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.