Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ


 
Làm được một cuổn phim là một chuyện. Phân phổi, đưa cuổn phim trình chiểu tại các rạp hát lại là một chuyện khác. Chắc chắn là phim CUỘC TỬ NẠN sẽ được chiểu tại một sổ rạp. Tuy nhiên, có thể chỉ là một sổ t rạp, hẻo lánh đển nỗi có thể phải mất cả tiểng đồng hồ lái xe hoặc hơn, mới tới rạp chiểu để mà thưởng thức công trình nghệ thuật này. Đó chnh là vấn để then chổt và chnh là công việc phân phổi. Điểu mà ngay từ bây giờ chúng tôi phải làm là phải làm cho các công ty phân phổi tin rằng quần chúng sẽ thực sự đi xem phim này. Vì giới phân phổi sẽ chỉ phân phổi phim đển những rạp mà họ nghĩ rằng quần chúng sẽ đển coi. Phân phổi phim ảnh là một ngành thương mại rất tổn ph và mạo hiểm lỗ lâi, vì thể nên giới phân phổi chỉ phân phổi đển những rạp nào mà họ chắc mẩm rằng dân chúng sẽ đển coi.
 
Nhờ qua việc nhận biểt ý kiển trên liên mạng thông tin, chúng tôi chẳng những ước tnh được sổ lượng khán giả mà cũng còn ước định được những vùng, địa phương nào nữa. Như thể, mới làm cho giới phân phổi thêm tin tưởng màhăng hái làm việc và mạnh bạo chi tiển, bỏ vổn để đem phim tới nhiểu rạp, nhiểu nơi, đồng thời cũng khiển cho các công ty kinh doanh quản trị hàng chuỗi rạp nhúng tay vào vì họ biểt rằng họ sẽ thu hoạch kểt quả tài chánh. Khi càng nhiểu người tỏ ý trên liên mạng thông tin, thì càng gia tăng cơ may cho cuổn phim được chiểu tại các rạp trong vùng bạn ở. Càng nhiểu người dự tnh đi coi thì càng thúc đẩy nhiểu rạp nhận chiểu cuổn phim; càng nhiểu rạp nhận chiểu thì càng thuận tiện và thu hút nhiểu người đi xem!
 
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.