Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ

Giám đổc: ông Mel Gibson

 
Viểt kịch bản, phân cảnh:
Benedict Fitzgerald
Mel Gibson
 
Sản xuất:
Bruce Davey
Mel Gibson
Stephen McEveety
Enzo Sisti
 
Nghệ thuật:
Caleb Deschanel
 
Lựa chọn diễn viên:
Shaila Rubin
 
Thiểt kể dự án:
Francesco Frigeri
 
Trang tr:
Carlo Gervasi
 
Thiểt kể trang phục:
Maurizio Millenotti
 
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.