Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ

 
Hỏi. Bao giờ thì Cuộc Tử Nạn được ra mắt khán giả?
 
(Đáp) Có lẽ vào tháng sáu năm 2004.
 
Hỏi. Phim Cuộc Tử Nạn có tnh cách bài Do-thái không?
 
(Đáp) Liên minh Chổng Các Hành Động Phim Ảnh có tnh cách Phỉ Báng đâ căn cứ theo những lời bình phẩm của ủy ban đặc biệt mà cho rằng rất có thể phim sẽ tạo ra những tình tiểt bài Do-thái. Theo ông Mel Gibson thì ủy ban đặc nhiệm đâ dựa vào những dư luận phát xuất do bản thảo khởi thủy.  Nhưng chuyện phim chnh thức đâ không còn giữ như trong bản khởi thủy đó nữa.
 
Hỏi. Có phải ngôn ngữ đổi thoại trong phim là tiểng La-tinh và A-ram không?
 
(Đáp) Ngôn ngữ đổi thoại trong phim thì hoặc là tiểng La-tinh hoặc tiểng A-ram. Và nội bộ công ty còn đang tranh luận xem có hay không làm  phụ để cho bộ phim trước khi trình chiểu. Trong bản ráp nổi sơ phác thì có phụ để.
 
cng->
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
THE CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.