Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ


 
Giới chỉ trch đâ dùng bản bị mất cắp của Mel Gibson
 
Mel Gibson bào chữa cho Cuộc Tử Nạn
 
Người Kitô thuần thành bình phẩm vể niểm tin truyển thổng công giáo của Mel Gibson.
 
Mel Gibson đang bị đóng đanh
 
Việc đả kch Mel Gibson hiện đang còn tiểp tục
 
Cuộc Khổ Nạn lớn lao của Mel Gibson
 
Mel Gibson thực hiện phim vể Chúa Giê-su theo đường lổi cực nhọc vất vả
 
Dẹp loại Mel Gibson đi!
 
Mel Gibson trù liệu làm Phim vể Cuộc Khổ nạn của Đức Giê-su
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.