Thông Tin Liên Mạng cho người hâm mộ Phim Ảnh của Mel Gibson: Phim CUỘC TỬ NẠN
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ

 
Hỏi. Có phép lạ nào xẩy ra trong khi làm phim hay không ?
 
(Đáp) Ông Mel Gibson đâ cho biểt trong một cuộc phỏng vấn rằng : đâ có nhiểu sự khác thường xẩy ra, toàn những điểu tổt cả, chẳng hạn như có người được khỏi bệnh, đôi ba người phục hồi thị giác và thnh giác, một anh chàng bị sét đánh khi đang quay cảnh đóng đanh vào thập giá, anh ta đâ vừa mới  đứng dậy và bước đi.
 
Nểu có câu hỏi, xin đánh máy dưới đây
Cổt truyện|Diễn viên|Chuyên viên quay phim|Truyển Thông|Phương tiện truyển thông|Ủng hộ Cuộc Tử Nạn|để hỏi
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
THE CUỘC TỬ NẠN: Cuổn phim do Mel Gibson và Công Ty Sản Xuất Phim Anh thực hiện.
Cuộc Tử Nạn diễn tả sổng động cuộc đời Đức Giê-su Kitô trong 12 giờ cuổi cùng của Ngài với
diễn xuất của James Caviezel và Monica Bellucci.