Fan Website voor Mel Gibsons Icon Production Film “PASSIE”
PASSION

Mel Gibson PASSION Story
Cast including James Caviezel and Monica Bellucci
Crew including Producer Mel Gibson
News - Passion News, Anti-semitism, Release Date
Media - Trailer, Photos, Pictures
Support - Bring Passion Film to Your Town
FAQ - Frequently Asked Questions - Miracles, Release Date, Anti-semitism

 
PASSIE is een levendige beschrijving van de laatste 12 levensuren van Jezus Christus.
 
Ergens rond het jaar 30 A.D., in de Romeinse provincie Palestina, begon een onbekende timmerman genaamd Jezus van Nazareth publiekelijk onderwijs te geven en de komst van een 'Koninkrijk van God' te proclameren. Reeds eeuwen verwachtte het Joodse volk de verschijning van een beloofde verlosser bekend als de Messias/Christus - een figuur, die hun oude waardigheid zou herstellen en hun heilige vaderland van al het kwaad en wanhoop zou bevrijden. Volgens de mening van velen scheen Jezus deze Messias te zijn. Omgeven door een harde kern van 12 discipelen (leerlingen), begon Jezus een massale aanhang te werven onder het gewone volk van Galilea en Judea, dat hem uiteindelijk als zijn Messias en Koning prees. Jezus had evenwel ook veel tegenstanders in Jeruzalem. Het Sanhedrin, een regerende Senaat bestaande uit de leidende Joodse priesters en Farizeeërs, zwoeren samen om Jezus te doden.
 
Met de hulp van Judas Iskariot, een lid van Jezus' eigen intieme kring, slaagde het Sanhedrin erin om Jezus te arresteren en hem over te leveren aan de Romeinse seculiere autoriteiten op ongegronde beschuldigingen van verraad tegen Rome. Hoewel Jezus consistent volhield, dat zijn Koninkrijk een hemels en geestelijk rijk was, beval de Romeinse procurator (stadhouder) Pontius Pilatus, welke met de mogelijkheid van een rel werd geconfronteerd, dat Jezus de stad Jeruzalem uitgebracht diende te worden en aan het kruis genageld moest worden als een gewone crimineel.
VERHAAL |ACTEURS |TEAM|NIEUWS|MEDIA|STEUN PASSIE|Veel Gestelde Vragen
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
PASSIE: Een film door Mel Gibson en Icon Production.
“Passie” is een levendige beschrijving van de laatste 12 levensuren van Jezus Christus
met James Caviezel en Monica Bellucci