"היסורים":Icon Production Film-אתרהמעריציםלסרטם של מלגיבסון ו
PASSION

Mel Gibson PASSION Story
Cast including James Caviezel and Monica Bellucci
Crew including Producer Mel Gibson
News - Passion News, Anti-semitism, Release Date
Media - Trailer, Photos, Pictures
Support - Bring Passion Film to Your Town
FAQ - Frequently Asked Questions - Miracles, Release Date, Anti-semitism


 
 
"היסורים" הוא תיאור ססגוני של 12 השעות האחרונות בחייו של ישו.
 
הסיפור| משתתפים|צוות|חדשות|מדיה| תמיכה ב"תשוקה"|שאלות ותשובות
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
"היסורים": סרטם של מל גיבסון ו-Icon Production.