"היסורים":Icon Production Film-אתרהמעריציםלסרטם של מלגיבסון ו
PASSION

Story
Cast
Crew
News
Media
Support
FAQ

בימוי: מל גיבסון
:תסריט
Benedict Fitzgerald
Mel Gibson

 
:מפיק
Bruce Davey
Mel Gibson
Stephen McEveety
Enzo Sisti,
מפיק בפועל
 
:סינמטוגרפיה
Caleb Deschanel
 
:ליהוק
Shaila Rubin
 
:עיצוב הפקה
Francesco Frigeri
 
:קישוט תפאורה
Carlo Gervasi
 
:עיצוב תלבושות
Maurizio Millenotti
הסיפור| משתתפים|צוות|חדשות|מדיה| תמיכה ב"תשוקה"|שאלות ותשובות
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
"היסורים": סרטם של מל גיבסון ו-Icon Production.