Strona fanów filmu Mela Gibsona i Icon Production: „PASJA”
PASJA

Mel Gibson PASJA Story
Cast including James Caviezel and Monica Bellucci
Crew including Producer Mel Gibson
News - PASJA News, Anti-semitism, Release Date
Media - Trailer, Photos, Pictures
Support - Bring PASJA Film to Your Town
Czeste Pytania - Czeste Pytania - Miracles, Release Date, Anti-semitism

 
PASJA jest żywym opisem ostatnich 12 godzin życia Jezusa Chrystusa.
 
Kiedyś, około Roku Pańskiego 30-go, w Palestynie będącej wtedy rzymską prowincją, skromny żydowski stolarz nazywający się Jezus z Nazaretu rozpoczął publiczne nauczanie i ogłaszanie przyjścia „Królestwa  Bożego”. Przez stulecia naród żydowski oczekiwał objawienia się obiecanego wyzwoliciela zwanego Mesjaszem – postaci, która by przywróciła ich dawną godność i uwolniła ich świętą ojczyznę od wszelkiego nieszczęścia, grzechu, zła i rozpaczy.  W przekonaniu wielu Jezus wydawał się być tym Mesjaszem.  Otoczony przez grupę dwunastu bliskich uczniów, Jezus swą nauką rozpoczął przyciągać tłumy wyznawców spośród ludu Galilei i Judei, które wkrótce wysławiały Go jako swojego Mesjasza i Króla. Lecz Jezus miał też wielu wrogów w Jeruzalem.  Sanhedryn, rada rządząca składająca się z najwyższych żydowskich kapłanów i Faryzeuszy, sprzysięgła się by zabić Jezusa.
 
Zpomocą Judasza Iskarioty, jednego z bliskich uczniów Jezusa, Sanhedrynowi udało się pojmać Jezusa, by Go następnie wydać świeckim władzom rzymskim pod fałszywym zarzutem zdrady wobec Rzymu.  I pomimo, że Jezus ciągle zgodnie utrzymywał, że Jego Królestwo jest Królestwem Niebiańskim i duchowym, rzymski prokurator Poncjusz Piłat, stojąc wobec możliwości rozruchów tłumu, rozkazał by wyprowadzono Jezusa poza miasto i ukrzyżowano jak zwykłego przestępcę.
Tresc Filmu|Aktorzy|Zespól Produkcyjny|Wiadomosci|Media|Popieraj "Pasje"|Czeste Pytania
English | Latin | Espanol | Francais | Italiano | Deutsch | Polska | Nederlands | Aramaic | Hebrew
 
PASJA: Film Mela Gibsona i Icon Production.
"Pasja" jest zywym opisem ostatnich 12 godzin z zycia Jezusa Chrystusa.
W rolach glównych wystepuja James Caviezel i Monica Bellucci.